Voor een deel van de `camperaars' de enige manier om te overnachten, voor een ander deel iets wat zij nooit zullen doen. Bedenk als er vrij wordt gestaan, dat de in gebruik genomen plek altijd eigendom is van een ander. Beschouw uzelf dan ook als gast en gedraag u ernaar. Dat wil zeggen dat er geen rommel wordt achtergelaten en dat er geen tanks worden geleegd.
Het vrij staan wordt in de meeste Europese landen steeds moeilijker, vaak komt het erop neer, dat op aangewezen plekken c.q. parkeerplaatsen, al dan niet tegen betaling, overnacht mag worden. Het verschil met een camping wordt dan al kleiner. Als alternatief kan vaak worden overnacht bij restaurants waar de maaltijd is gebruikt. Altijd vóór het- eten informeren of het is toegestaan!
Wat mag je met een kampeerauto? Kan je nou zomaar overal gaan staan met je kampeerauto?
Ja en nee. Overdag is dat natuurlijk geen probleem. Op elke boulevard, dorpsplein, parkeerplaats, bosrand, enz. mag je gaan staan, als de regels maar in acht genomen worden:
verkeers- en parkeerregels, regels t.a.v. eigendomsrecht e.d.
Bij overnachtingen ligt dat iets anders. Buiten campings geldt in principe slechts één belangrijke grondregel: Je mag overal gaan staan, mits daarvoor toestemming is verkregen van de eigenaar of beheerder van de grond.
In de praktijk is het hanteren van deze regel natuurlijk niet altijd even eenvoudig. Want hoe weet je wie de eigenaar of beheerder is? Is dat een gemeente, een particulier, een ... nou ja, zeg het maar. En om acht uur `s avonds kun je de burgemeester niet meer vragen om toestemming (de boer van een weiland langs die fraaie bosrand natuurlijk wel). Bovendien: per gemeente, per provincie, per land(streek) verschillen de kampeerverordeningen, dus lastig is het wel eens als je precies volgens de letter van de wet te werk wilt gaan.

De praktijk biedt echter vaak een soepele handreiking, die gegeven wordt als je je netjes gedraagt, dus: niet pontifikaal installeren alsof je de baas bent, geen was buiten hangen, geen water laten weglopen in de goot of in het gras, en zeker ook niets achterlaten met de gedachte: morgen zijn we weer vertrokken, iemand anders ruimt het wel op. Je moet ook geen storende drukte maken, letterlijk en figuurlijk. Dan valt er meestal wel een potje te breken.

Als u twijfelt of een plekje geschikt is of als u denkt dat her problemen op kan leveren, doe het dan niet. Ga bij voorkeur niet moederziel alleen staan, maar zoek een plek met `bescherming' van een of meerdere mede-overnachters. Onthoudt één ding: er zijn autokampeerders die al jaren vr kamperen en nog nooit problemen hebben gehad; er zijn er ook die het éénmaal, misschien een beetje krampachtig, probeerden en die prompt problemen kregen. Hoe het ook zij, doe het met verstand. Denk daarbij steeds aan de basisregel: bij vrij kamperen eerst toestemming vragen aan de eigenaar en/of de plaatselijke overheid. En: ons gedrag van nu is medebepalend voor de regels in de toekomst.

Over vrijstaan en overnachting in Nederland is een katern beschikbaar van de NKC te Soest, telefoon: 035-6020088

Informatie over vrijstaan en overnachting in Europa is informatie verkrijgbaar bij Promobil, Postfach D 70162, Stuttgart. Of kijk eens op hun website: www.promobil.de