Wat moet een bezitter van een kampeerauto doen, wanneer de wagen voor lange tijd opgeslagen wordt?

Wanneer de auto voor lange tijd niet wordt gebruikt is het raadzaam de auto te stallen - zo mogelijk in een afgesloten ruimte.

Denk er daarna aan om de auto niet op de handrem te zetten, maar plaats keggen voor de wielen. Tenminste als de auto buiten staat.

Loop alle kasten na en onderzoek of er geen voedsel in de wagen aanwezig is. Zo ja, verwijder deze voedselresten.

De kussens moeten op een droge plaats bewaard worden. Ledig de watertanks en laat de kranen openstaan.

De accu dient u op te laden en op een koele plaats te bewaren. Bewaar de gasflessen) op een veilige plaats. Nooit meer dan twee gasflessen in één afgesloten ruimte. Een en ander houdt verband met de brandweer voorschriften. Kijk na of de koelvloeistof tegen strenge vorst beschermd is. Zonodig antivries bij laten vullen.

Zorg voor een goede ventilatie van het interieur, zodat binnenkomend vocht kan worden afgevoerd. Zet tenminste twee ramen op een kiertje. Laat de dakluiken open. Laat in de kampeerauto alle kastdeuren op een kier staan. Laat de bankdeksels openstaan. Dat moet ook gebeuren met de koelkastdeur.

Om het interieur droog te houden raden wij u aan een z.g. `vochtvreter' neer te zetten, opdat de kampeerauto van binnen droog blijft.

Een aantal kampeerautobezitters heeft aan de onderzijde van de auto uitdraaisteunen aangebracht. Vet deze steunen in en draai ze uit.

Raadzaam is de bandenspanning met ca. 0,5 bar te verhogen maar niet hoger dan 3 bar.

Om de steunen omhoog te draaien is er vaak een slinger bij de wagen. Bewaar deze slinger op een bij u bekende plaats. Anders is de kans groot, dat dieven uw voertuig gemakkelijk kunnen wegrijden. Ook andere mogelijkheden van wegrijden moet u proberen te voorkomen.

Dieseltank/benzinetank helemaal vullen, dit voorkomt roest- en condensvorming.

Schoon- en vuilwatertank legen. Leidingen doorblazen. Watertanks reinigen met warm water en soda. Daarna grondig doorspoelen.

Batterijen raken na verloop van tijd ontladen, ook wanneer ze niet belast zijn. Bij kamertemperatuur verliest een nieuwe accu dagelijks ongeveer 0,1 tot 0,2% van de lading. Met toenemende ouderdom kan dat dagelijks oplopen tot ongeveer 1 %. Bij iedere 10 graad temperatuur toename verdubbelt de zelfontlading. De accu koel en droog bewaren. Controle van de spanning om de 2 a 3 maanden. Is de spanning beneden de 12,2 Volt, dan moet de accu worden bijgeladen.

Tenslotte is het raadzaam het reservewiel niet op de vloerbedekking te bewaren. Dat zou onnodig vlekken doen ontstaan die niet meer verwijderd kunnen worden. Een stuk karton onder het wiel verhelpt dit afdoende. Tijdens de winterslaap kunt u al beginnen aan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
Wat moet er veranderd worden? Welke veranderingen wilt u aanbrengen? Werk de plannen op tijd uit, opdat wanneer u straks weer weg wilt gaan u alles in orde hebt. Immers het nieuwe seizoen start soms eerder dan u verwacht


.